Syyskuu, 2020

La19Syys(Syys 19)16:00Pe27Mar(Mar 27)15:00OtherHeidi Lunabba(Syyskuu 19) 16:00 - (Marraskuu 27) 15:00 Tapahtumat:Lapset,Näyttely

Tapahtuman tiedot

Månadens konstnär: 

Heidi Lunabba: Other

Tillsammans med olika grupper skapar jag serier, som handlar om deltagarnas erfarenheter av samhällets normer.

Serierna bygger på verkliga personers upplevelser. De berättar om samhällets begränsande normer och människornas sätt att navigera innanför de gränser som normerna skapar, eller bygga sin tillvaro ytterom normernas gränser. Helheten öppnar upp för normkritiskt tänkande och visar på de maktstrukturer som normerna skapar. Other i projektnamnet syftar på dikotomin mellan “vi” och “de andra”; de som inte passar in i begreppet “vi” ses som “de andra”, och deras behov beaktas inte i lika hög grad som de som hör till gemenskapen.

Serierna består av fotografier, text och tecknade element.

Begränsande normer är något som påverkar allas liv och som alla kan relatera till, samtidigt begränsar sociala normer i högre grad vardagen för personer som tillhör en minoritet. Upplevelsen av att inte passa in i normen leder lätt till en känsla av personligt misslyckande, även om det verkliga problemet är ett snävt samhälle som inte tillräckligt beaktar människors olikhet. Att dela sina berättelser och se på dem ur ett normkritiskt perspektiv flyttar problematiken till ett samhälleligt plan. Processen är politisk och en del av samhällsdiskussionen.

Jag strävar efter att skapa rum för deltagarna i den offentliga diskussionen och erbjuda en taltur i nutidskonstens kontext. Samhällsdiskussionen har under de senaste åren polariserats och politiska beslut fattas oftast på majoritetens villkor. För publiken erbjuder Other-serierna en inblick i olika personers situation.

Projektet har fått understöd från Svenska Kulturfonden, Taike, Konstsamfundet och Suomen Kulttuurirahasto i Nyland.

 19.9-27.11