KONSTFOSTRAN

Projekt 3x2

Lilla Villans konstpedagogiska projekt 3×2 inleddes hösten 2017 i samarbete med Sibbo kommuns utbildningsväsen. Genom det populära projektet når Lilla Villans konstundervisning alla fjärdeklassister i Sibbo. 

Den konstpedagogiska helheten 3×2 innehåller en konstupplevelse på Lilla Villan och två verkstäder med två konstguider på skolan eller Lilla Villan. Under läsåret 2019-20 är besöksmålet dockteater- och sagoutställningen Varför ler du, monster? Efter föreställningarna leder konstguiderna, det vill säga de konstnärer som ansvarar för guidningarna och undervisningen, verkstäder för eleverna. I verkstäderna arbetar barnen med musik, drama och ordkonst. 

3×2-projektet stöder arbetet i skolan, lärarna deltar också i verkstäderna, som kan ge dem idéer och modeller för deras egen undervisning. Satsningen har gett eleverna en känsla av framgång och glädje och stärkt deras självförtroende. Det gemensamma arbetet har också stärkt klassernas samhörighetskänsla, samtidigt som projektet ger alla barn i kommunen tillgång till kultur- och konstupplevelser. 

Arbetsgrupp: Anne Lihavainen, Tiina Kolehmainen, Ellu Öhman, Lotta Ahlbäck,  Laura Karén (Lilla Villan) och Riikka Strandström (Sibbo kommun).

Lilla Villanin 3x2 taidehanke - Lilla Villans konstpedagogiska projekt 3x2
Lilla Villanin 3x2 taidehanke - Lilla Villans konstpedagogiska projekt 3x2
Lilla Villanin 3x2 taidehanke - Lilla Villans konstpedagogiska projekt 3x2
Lilla Villanin 3x2 taidehanke - Lilla Villans konstpedagogiska projekt 3x2

Konsttestarna

Konsttestarna är det största kulturprojektet för ungdomar i finländsk historia. Projektet kostar över 20 miljoner euro och når under tre läsår nästan 100 % av åttondeklassisterna i landet. Projektet har utvecklats av Suomen Kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden och Förbundet för barnkulturcenter i Finland.

Fonderna betalar konsttestarnas resor och inträdesbiljetter medan Förbundet för barnkulturcenter i Finland koordinerar projektet. Projektets målsättning är att alla ungdomar oberoende av modersmål, eventuella funktionshinder eller hemort ska ha möjlighet att delta i Konsttestarna. Det ena besöket görs i det egna landskapet eller närområdet och det andra antingen i huvudstadsregionen eller i övriga Finland. 

Med det här omfattande projektet strävar vi till att erbjuda ungdomarna oförglömliga konstupplevelser och samtidigt ta död på myten att konst är något svårförståeligt. Ungdomarnas recensioner av konstupplevelsen publiceras på Konsttestarnas webbplats.

Koordinater för Konsttestarna på Lilla Villan är Sari Witting. 
Läs mera om Konsttestarna: www.taidetestaajat.fi 

www.lastenkulttuuri.fi

www.konsttestarna.fi

www.barnkultur.fi