KULTURHUSET
LILLA VILLAN

Familjekulturhuset Lilla Villan erbjuder någonting för alla både till vardag och fest. Vi arbetar utgående från konstnärliga visioner för att inbjuda till delaktighet på både svenska och finska. Den mysiga gamla villan är en härlig plats att komma till för en föreställning eller en konstutställning, att fira bröllop eller barnkalas på, eller bara för att ta en kopp kaffe. Lilla Villan verkar också som en viktig aktör inom konstfostran i regionen.

Väl mött på Lilla Villan! 

Lilla Villans verksamhet

Lilla Villan öppnade sina dörrar år 2013 som ett kulturhus för hela familjen i centrum av Nickby, i Östra Nyland. Lilla Villans verksamhet baserar sig på professionellt konstutövande och samarbete med lokala invånare och aktörer, med speciellt fokus på barnfamiljer och tvåspråkighet.

Kulturhuset erbjuder mångsidiga och interaktiva kulturupplevelser för barn och unga samt program för skolornas konstfostran, som utvecklats av husets konstnärer och konstpedagoger. Verksamheten består av professionell barn- och ungdomsteater, levande musik, konstutställningar, musik- och teaterundervisning, workshops, olika slags evenemang och fester, café- och restaurangverksamhet samt uthyrning av utrymmen. Programmet produceras delvis av Lilla Villan, delvis i samarbete med andra aktörer.

Lokalt är Lilla Villan en viktig aktör. År 2015 blev Lilla Villan medlem i Förbundet för barnkulturcenter i Finland. Under åren 2017–2020 deltar Lilla Villan i koordineringen av projektet Konsttestarna i Östra Nyland. Projektet finansieras av Svenska Kulturfonden och Suomen Kulttuurirahasto. 

Lilla Villan har en bred programprofil och verksamheten ska betjäna olika slags kulturbehov. Möten över generationerna, tvåspråkighet, barnfamiljer och mångkulturalitet är några av grundstenarna i verksamheten. Målet är att erbjuda verksamhet av hög konstnärlig kvalitet och evenemang med låg tröskel för att stärka tillgängligheten och tillhörigheten. 

Lilla Villans historia

Då byskolan i Gesterby lades ner år 2010, bildade en grupp professionella konstnärer en förening med syftet att bevara byggnaden för allmännyttig verksamhet. Föreningen ansåg att det fanns goda möjligheter att inleda ambitiös kulturverksamhet med lokal utgångspunkt i Östra Nyland. Sommaren 2011 föreslog kulturdirektören i Sibbo att projektet skulle få ett hem i det gamla kommunalhuset i Nickby centrum. Den vackra träbyggnaden, som ägs av kommunen, hade också tidigare använts som samlings- och föreningslokal för lokala aktörer. 

Under hösten 2011 gjordes de första planerna för verksamheten med kommunalhuset som utgångspunkt och i januari 2013 beslöt Sibbo kommunstyrelse att hyra huset till föreningen Lilla Villans vänner rf. Sommaren 2013 flyttade föreningen in i villan och genomförde en omfattande renovering med talko-krafter. Kulturhuset Lilla Villan öppnades för allmänheten i augusti 2013. Sedan dess har verksamheten vuxit i snabb takt.

Föreningen och personalen

Kulturhuset drivs av Lilla Villanin ystävät ry. – Lilla Villans vänner rf., en ideell förening som grundades år 2010. Föreningens medlemmar är huvudsakligen professionella konstnärer, och för närvarande har Lilla Villan 62 medlemmar. 

Ordförande i styrelsen är Juulia Salonen. Högsta beslutsfattande sköts av styrelsen som år 2021 består av

 • Juulia Salonen, ordförande
 • Tuukka Vasama
 • Salla Leino
 • Antti Sevanto
 • Reetta Myyrä
 • Henrik Möller
 • Ellu Öhman

suppleanter

 • Anne Lihavainen,
 • Tiina Kolehmainen
 • Mikko Leino
 • Sofia Aminoff
 • Petter Korkman

Föreningen har två anställda: 
verksamhetsledaren Petri Pöyhönen, producent Laura Karén

Konstnärlig ledningsgrupp

En konstnärlig ledningsgrupp ansvarar för husets repertoar och övrigt program. Den konstnärliga ledningsgruppen väljs på årlig basis av styrelsen. Dockteaterkonstnär Anne Lihavainen fungerar som ordförande i gruppen år 2020. Andra medlemmar är: Petri Pöyhönen, Juulia Salonen, Sofia Aminoff, Salla Leino, Ellu Öhman, Tiina Kolehmainen, Klaus Martin, Laura Attila, Laura Karén och Reetta Myyrä.