TAIDEKASVATUS

3x2 Taidehanke

Lilla Villanin kehittämä 3×2taidehanke käynistettiin syksyllä 2017. Ensimmäinen Sipoon kunnan opetustoimen kanssa yhteistyössä toteutettu hanke lukuvuonna 2017–2018 sai kouluissa positiivisen vastaanoton. Taide- hankkeesta on muodostunut pysyvä toimintamalli, joka tavoittaa kaikki neljäsluokkalaiset sipoolaiset.

3×2taidehanke pitää sisällään taide-elämyksen Lilla Villanissa ja neljä taideoppaiden vetämää oppituntia kouluissa. Lukukaudella 2019 vierailun kohteena on Miksi mörkö hymyilee -näyttely Lilla Villanin vintillä. Esitysten jälkeen taideoppaat eli opetuksesta ja opastuksista vastaavat taiteilijat vetävät kahden oppitunnin mittaisen kokonaisuuden, jossa työskennellään musiikin, draaman ja sanataiteen keinoin. Opetusta annetaan sekä suomeksi että ruotsiksi.

3×2taidehanke tukee koulun tekemää työtä. Opettajat ovat mukana seuraamassa tunteja ja voivat näin saada ideoita ja toimintamalleja omaan opetustyöhönsä. Oppilaita kannustetaan luovaan toimintaan ja ilmaisuun. Hanke on jo onnistunut tavoitteissaan: se on tuonut koululaisille onnistumisen tunnetta, iloa ja itsevarmuutta. Yhdessä tekeminen on vahvistanut luokan yhteishenkeä.

Työryhmä: Anne Lihavainen, Tiina Kolehmainen, Ellu Öhman, Lotta Ahlbäck,  Laura Karén (Lilla Villan) och Riikka Strandström (Sipoon kunta)

Lilla Villanin 3x2 taidehanke - Lilla Villans konstpedagogiska projekt 3x2
Lilla Villanin 3x2 taidehanke - Lilla Villans konstpedagogiska projekt 3x2
Lilla Villanin 3x2 taidehanke - Lilla Villans konstpedagogiska projekt 3x2
Lilla Villanin 3x2 taidehanke - Lilla Villans konstpedagogiska projekt 3x2

Taidetestaajat

Taidetestaajat on Suomen historian suurin nuorten kulttuurihanke, joka tavoittaa kolmen lukuvuoden (2017–2020) ajan kahdeksasluokkalaisista lähes 100 %. Hanketta toteuttavat Suomen Kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden ja Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto.

Taidetestaajissa kaikille Suomen kahdeksasluokkalaisille ja heidän opettajilleen tarjotaan ilmaiseksi pääsyliput ja matkat kahdelle taidevierailulle, joista toinen tehdään omassa maakunnassa ja toinen yleensä pääkaupunkiseudulle.

Suurhankkeella halutaan purkaa myytti taiteesta vaikeana lajina ja tarjota nuorille ikimuistoisia taide-elämyksiä sekä tuoda nuorten ääni kuuluviin. Nuorten arviot taide-elämyksistä julkaistaan Taidetestaajien verkkosivuilla koko Suomen nähtäväksi.

Lilla Villanissa Taidetestaajien aluekoordinaattori on Sari Witting
Lisätietoa: www.taidetestaajat.fi.

www.lastenkulttuuri.fi
www.taidetestaajat.fi
www.konsttestarna.fi

Kolme lasta Oulun taidemuseossa taidetestaajat projektin mukana
Taidetestaajat projektin lapset kuuntelevat esitelmää maaluksesta